سبد خرید

نحوه سفارش

برای انتخاب سفارش ازدو طریق میتوان اقدام کرد:
1-مراجعه حضوری  به دفترفروش وخرید محصول.
2-با مراجعه به لیست محصولات درسایت،سفارش موردنظرانتخاب ،ازطریق تماس تلفنی یااینترنتی ، نسبت به خرید وارسال محصول اقدام نمایید.
سفارش توسط شرکت بلافاصله ارسال میگردد.
وجه کالا پس از تحویل سفارش پرداخت گردد.
نحوه دیگر تسویه ازطریق شبکه های شتاب بانکی قابل انجام میباشد:
6037-6915-2070-5054   صادرات –    جوادخدابخش راد
6104-3376-8884-8736  بانک ملت- جوادخدابخش را د
سفارشات شهرستانها ازطریق سامانه باربری های سراسری ارسال میگردد.
تماس تلفنی