تخته وایت برد مغناطیسی

در اینجا انواع تخته وایت برد مغناطیسی که توسط وایت برد پارس ارائه میگردد را میتوانید بررسی کنید.