تخته وایت برد مغناطیسی دورو ، به لحاظ دو طرفه بودن و استفاده دو طرفه ، الزاما باید روی پایه های گردان مورد استفاده قرار گیرد . باچرخش تخته ، صفحه زیرین جایگزین صفحه رویی میگردد و مطالب نوشته شده از دید ، پنهان میشوند .

تخته وایت برد مغناطیسی دورو

تخته وایت برد مغناطیسی دورو ساخته شده از صفحه سفید فلزی دو طرفه با قابلیت مغناطیسی که صفحه ای شفاف و صاف با کیفیت نوشتاری و پاک شوندگی بالا می باشد . قاب آلومینیومی با ضخامت دو سانتی متر همراه با گوشه های فلزی بارنگ چکشی الکترو استاتیک ضد زنگ و ضد ضربه و شکستگی هنگام جابجایی ها و نقل و انتقال . محتوای داخلی قاب یونولیت فشرده وپشت ام دی اف مرغوب جهت جلوگیری از هرنوع تاب و پیچیدگی .

وایت برد دو طرفه

تخته وایت برد مغناطیسی دورو الزاما باید روی پایه وایت برد قرار گرفته شود . این محصول در دفاتر مدیران ، جلسات و سمینارهایی که درادارات وشرکتها برگزار میشود مورد استفاده قرار میگیرد . پایه مورد استفاده برای این تخته الزاما باید سنگین باشد تا بتواند وزن و تعادل تخته را تحمل نماید . این نوع پایه ساخته شده از فلز با رنگ چکشی الکترو استاتیک ضد زنگ ، باچرخ های قفل دار ، باجابجایی راحت .

تخته دوطرفه

ترکیب تخته ها و پایه بصورت زیبایی طراحی شده است . پایه ها ی مورد استفاده این تخته ها در دو مدل ارایه میگردد :

1 – پایه های دو ستون متغیر ، برای اندازه های 90*120 الی 100*200 که کلیه اندازه های ما بین اندازه های ذکرشده را نیز شامل میگردد .

2 – پایه های دو ستون متغیر بزرگ ، که برای اندازه های 120*220 الی 125*250 و اندازه های مابین آنها مورد استفاده قرار میگیرد .

تخته وایت برد مغناطیسی دورو ساخته شده از :

قیمت پایه ها در لیست قیمت ثابت ، و قیمت تخته ها ، متناسب با سفارش مربوطه عرضه میشود .

قیمت تخته وایت برد دوطرفه

تخته وایت برد مغناطیسی دورو در ابعاد استاندارد زیر ، ارایه و اندازه سفارشی نیز پذیرفته میشود :

اندازه              قیمت ریال

90*120          12000000

90*150          15000000

90*180          17000000

100*150        17000000

100*180        20000000

100*200        22000000

برای بررسی قیمت انواع تخته وایت برد  وبرخورداری از تخفیفات به لیست قیمت تخته وایت برد مراجعه کنید.

  • تخته وایت برد مغناطیسی دورو